Google+ Followers

2013年6月3日 星期一

戇男。情與義

今日是什麼日子,大家都知道,亦不會忘記!
不過曾經因此而創作或產生嘅港漫,可以揾到嘅實在唔係太多,其中戇男就有唔只一套作品有相關連,可以講戇男鄧浩垣先生係一位好有心嘅漫畫人!
本書嘅啓發創作乃源自89嘅一場民主運動,書內嘅人物角色、主角叫"聞渾"、"畢荊"等,唔駛多講大家都知影射緊某些事物,只不過本書背景轉咗古代嘅秦朝,由始皇焚書坑儒、酒池肉林、民不聊生開始講起.......


本書主角:聞渾......
嚴肅嘅故事以輕鬆手法去表達,Q版公仔佔咗本書極大比重,係戇男一貫風格!

全書厚達90多頁最後一頁節錄咗作者創作理念,可惜本書最後也難逃爛尾命運,只能出到這一期..........


下回:漢民科幻怪異故事