Google+ Followers

2013年6月12日 星期三

上官小威。紅藝員的一生(短篇集)

這本上官小威嘅精選集內包含咗六、七段短篇故事,應該係由"靚妹"一書內結集而成,屬於幾冷門嘅一本80年代漫畫,講嘅都係舞女、小姐、紅星嘅悲歡離合,
除故事之外,本書特點就係專欄够晒多;例如有小威與你、小威專欄、畫佬生涯、小威幫花絮等等.......賣3蚊本,低睇
本書厚成80多頁,約於1987-88年出版,題材係偏向針對較年長嘅讀者,而唔太適合小朋友閱讀。


專欄特多.......下期:壽星仔漫畫part 5   300-400期全紀錄