Google+ Followers

2013年5月23日 星期四

上官小强。壽星仔part 4 之 壽與天齊

壽星仔係港漫70年代最長壽漫畫之一,跨越70-90年代。
201期至300期嘅壽星仔,其實步入咗非常成熟隱定嘅時期,可以講啲內容同故事都好好睇,而正因壽星仔內容故事可以時空穿梭、隨意發揮,天馬行空,所以長畫長有唔會覺得題材重覆。因為當時期鬼書大行其道,於是睇到壽星仔故事加入大量神鬼魔幻嘅元素,有咗大量搞笑式神鬼魔幻故事,實為壽星仔獨有!
除此以外,壽星仔內容還有小强信箱、漫畫消息、漫畫人介紹,而讀者投稿專欄就包括咗唔少其後加入漫畫界成為主筆嘅初登之場,甘小文亦有大量早期短篇作品登於壽星仔之內!
282期開始,壽星仔內嘅人物角色更出獨立一頁故事如:和尚仔新篇、華應蟲手記、火蔴仁傳奇、肥婆四故事等等,陪我哋渡過咗80年代歲月!

以下為201-300期封面,其中有唔少過癮得意之作,同時刋登埋壽星仔月曆,當中有邱福龍、祖兒嘅壽星仔作品,更加唔好錯過官小强與馬仔黃玉郎等遊日本特輯、小强訪問池上遼一、藤子不二雄特輯!
200-300期在下尚欠三本,若然之後找到就會在此補回所欠嘅封面!
上官小强、邱福龍、祖兒"壽星仔"月曆:建君黄偉建投稿"壽星仔",其後成為"俠骨神鑑"主筆


梁偉家,家家初投稿於壽星仔內,其後成為主筆....


刋於壽星仔內北京陳、建君早期4格


好小子早期刋於壽星仔內短篇


200-300期內有大量甘小文短篇,其中黐線西遊係最多頁數,近十張稿架!


壽星仔內角色獨立發展成為個人一頁短篇,有和尚仔新篇、華應蟲手記、火蔴仁傳奇、肥婆四故事等等.......小强遊日本特輯,時間約係85年....


認得這幅相入面係都係邊個?個個出名架,兩日後開估壽星仔小强訪問藤子不二雄特輯


壽星仔小强走訪池上遼一特輯


壽星仔小强生日特輯


認唔認得誰人到賀呢?兩日後開估.......
左起:馮志明、馬仔、小強、黄國興、唔識


呢三個係乜水?!左右係兩大笑匠甘小文黃興豬!


小强話順便登埋其他friend啲生日喎


羣星祝賀壽星仔第300期1973-1986年,壽與天齊

下回預告:戇男