Google+ Followers

2013年5月4日 星期六

安達 充作品part 1


最初直覺告訴我安達充啲公仔同畫風,絕對唔係我鍾意睇嘅類型,我相信佢啲畫同作品絕對唔啱我睇!
但係當我偶然咁好勉强咁揭過佢一套作品睇咗幾頁之後,從此安達充先生就變成在下至愛至TOP嘅漫畫家!瘋狂咁愛上佢嘅公仔同佢嘅作品,講緊係當我82年初次閱讀安達充先生作品時嘅心情........
時至今時今日,佢係唯一一個所有作品我都會優先睇晒嘅漫畫家!冇錯,佢就係在下No.1至愛嘅漫畫家!
安達充嘅作品好生活化、小品、自然,筆觸清新而簡練,人物感情隨心而就,純真而簡樸,又有對人物性格幽默嘅諷刺,佢筆下男主角通常都係小人物,女主角雖然都標榜"可愛",但性格通常都係男仔頭。
安達充漫畫風格柔合咗少女與少男漫畫,加入咗熱血青春運動項目元素,所以形成佢嘅漫畫適合男性與女性讀者閱讀,而能夠做到對男女讀者均有引吸力受歡迎嘅漫畫,難度可謂超高級!可以講香港加日本嘅漫畫家可以做到嘅屈指可數!
安達充首部作品見於1970年,1990年時,其單行本突破1億銷量,2008年,其單行本突破2億銷量,佢嘅作品被改編拍成無數大受歡迎嘅電視劇、電影、卡通等!

安達充作品一覧:
    《Nine》《九優》 全5冊

 《夕陽升起》(《夕陽上升》) 全2冊


 《陽光普照》 全5冊

 《美雪美雪》 全12冊

 《Touch》全26冊

 《短篇集》 全3冊

 《含羞草》全7冊

 《Rough》 全12冊

 《虹色辣椒》 全11冊


 《H2》 全34冊

 《親子戀人》 全1冊

 《超能力美空》全5冊

 《KATSU!》全16冊

 《四葉游戲》連載中


早期作品,陽光普照,有普通版,一套5本,及特厚本全2冊
早期作品:憂傷男孩,全2本


早期作品:NINE,全2本早期作品:初戀甲子園,1期完

短篇集:藍色浪漫美雪。美雪,在下至愛安達  充作品之一,男主角沒有血緣的妹妹美雪搬來同住,而男主角嘅女朋友又恰巧叫"美雪",於是在兩個"美雪"之間周旋搞出大堆笑話,最後男主角究竟最喜歡、選擇哪個美雪呢?
美雪。美雪特厚本全套共5本:
另一套好鍾意嘅漫畫,虹色辣椒,故事背景是古代還是未來不詳,只知是一個忍者嘅時代.....全套11本以下是搜集至網絡圖片,一齊來欣賞下安達充先生嘅青春畫作


安達  充本人


自畫像: