Google+ Followers

2012年7月9日 星期一

永仁。開心鬼撞女鬼

永仁啲作品,絕對唔會比任何一位主筆少,而在佢早期嘅一些作品中,都係以鬼書為主,但之後嘅20多年至現在就一直再冇乜畫過鬼故,
所以現時要揾返一本洪永仁畫嘅鬼故書,一啲都唔容易,
這本"開心鬼撞女鬼"己經係佢80年代作品,不過係一本一啲都唔恐怖,反而係好輕鬆搞笑又開心嘅小品鬼故,亦係永仁唯一一本這類題材嘅作品!

封底,有預告鄧本邦作品,但唔知有冇出?