Google+ Followers

2012年7月30日 星期一

徐大寶。萬人夜話

這算是一套比較近期嘅精裝鬼書,全套只得6本,2007年出版,可能係最後嘅幾套港漫鬼書之一吧?!
套書風格有些似近代日本鬼漫大師伊藤潤二富江feel,
但睇返內容、製作同畫功,都係水準之上,非常不俗,唔講其他,單計畫功同誠意,都己經足够支持我集齊一套!
創刋還請來玄學大師司徒法正、李丞責寫序,每期還有黃玉郎一篇"我看鐵板神算"
本書由玄寶主篇,玄寶係邊個?咪係徐大寶囉,其實套書主筆除了徐大寶之外,尚有幾位唔同嘅主筆,不過都沒有登主筆名,要確實知道有邊幾位,就要考下大家眼力喇。


兩位玄學大師也請來幫手!每期均有黄玉郎嘅"我看鐵板神算"
腦魔??


許景琛?