Google+ Followers

2012年7月12日 星期四

李志清。感驚世界

計喺80年代開始,云云畫鬼故主筆之中,除漢民、崔成安大師級之外,李志清真可謂獨當一面嘅鬼故主筆,講鬼書絕不能缺少清兒李志清!
李志清最初係漢民助理之一,但好快即被提拔成為主筆,全盛時期嘅暢銷鬼書,"怪異集"、"猛鬼冤魂"、"72行鬼禁忌"等都連載過佢無數篇作品!
其後清兒嘅"三國誌"、"水滸傳"、"孔子"先後打入日本市場,成為最多作品可以攻入當地市場嘅香港漫畫家第一人,無論如何能有如此成績也是值得受每個讀者同漫畫人尊重、支持同學習吧!
而根據清兒憶述;當年日本方面都係睇咗佢嘅一些鬼書作品才决定揾佢合作畫"三國誌"在當地出版,所以可以說若沒有李志清嘅鬼書,也就沒有李志清嘅"三國誌"!亦可以講雖然目前香港主流一綫都係打書天下,但係能够打入日本市場嘅反而係一個擅長畫鬼故嘅主筆,
所以盡管他現在再無出鬼故作品、盡管現在他有N咁多套嘅歷史故事作品、武俠小說改篇作品,但我始終都只係最欣賞佢以前嘅鬼故!

"感驚世界"係清兒利用完成"三國誌"之後空餘所畫嘅四段作品結集而成,亦係佢目前唯一一本精裝鬼書單行本,1994年出版,內包含黄色雨衣、痴胎、不想她再被邪傷、烏盤寃四個故事,李志清嘅鬼書唔駛多講有晒保証,加埋這本書現時唔罕有、唔太難揾、價錢又唔會貴,推荐大家這本見到就唔好錯過了


下期預告:
葉明發、梁偉家、廖福成、曹志豪、鄺彬强、温浩賢、葉慶全、黎智昌、李志清、崔成安、徐大寶、米奇、嚴志超........港漫五大鬼書之72行鬼禁忌