Google+ Followers

2013年7月17日 星期三

狄克。明仔日記

狄克1984年嘅"明仔日記"係佢最早作品之一,一期完輕鬆搞笑愛情小品,亦係狄克愛情作品之中最早之作,本書用咗大量輕鬆搞笑嘅手法去描寫"明仔"感情生活,而為咗表達出本書搞笑風格,更將"壽星仔"人物放入書內成為其中角色,甚至將上官小强本人都漫畫化放入書中扮演一角!
當年就係咁樣間中嚐試出版一些類此這本"明仔日記"嘅小品式漫畫令到漫畫市場比較上多元化多選擇一些。
上官公子成為書中一角....火麻仁亦有份出場!

下回:畫時代,CUSON