Google+ Followers

2013年8月5日 星期一

漢民。鬼牢


"鬼牢"應該係70年代尾至80年代初漢民嘅橫版著作,係由漫畫日報金報、生報等連載故事後輯錄成書,書內雖然冇打鬥場面,但係漢民畫中國古代鬼故却不多見,加埋係漢民橫版舊作、收藏港漫嘅朋友都該知係屬於罕有之品啦
故事係講當年女鬼身懷其子被男主角拋棄,吊頸而死,陰魂不息化成厲鬼纒身令男主角喪失記憶同理智,最終自困在牢室內與女鬼一起渡過餘生.......
故事就好簡單,但係在漢民筆下本書氣氛就幾陰沉懸疑同恐怖呢啲就係正宗港漫鬼書嘅味道,唔講咁多睇睇內文....