Google+ Followers

2013年8月15日 星期四

甘小文、謝志榮。鬼食泥


這本由甘小文、謝志榮所出嘅鬼書,兩人罕有嘅合作,係11年前君地出版,唔知大家有冇印像呢?
本書有五個故事,"鬼食泥"由極少畫鬼故嘅甘小文操刀,另四個故事則由好擅長畫鬼故嘅謝志榮負責(詳見下圖目錄),全書厚超過110頁,先姑勿論內容故事如何,這些由熟識主筆所畫嘅鬼書,己經有足够吸引力吧!加埋十年後今日己經再沒有鬼書港漫出版,絕版貨源短缺之物,所以這些鬼書港漫都將會成為大家收藏之物,見到就咪錯過啦
封面製作:陳順康

本書目錄......


甘小文。鬼食泥
謝志榮。猛鬼白金咭


謝志榮。嚴禁吸煙謝志榮。鬼開刀謝志榮。地獄女優