Google+ Followers

2012年9月16日 星期日

上官小强的漫畫世界之:濟公系列

上官小强在未出成名作"壽星仔"之前,一路畫下咗極多嘅細書,所引用嘅筆名,亦可算是最多嘅一個漫畫家之一,計有陳少强、凌霄、狄龍、陳小强、陳少林等等...
而作品中除了有佢大量創作出來嘅人物之外,還有一些好熟識嘅抄作角色,超人、獨臂小刀王、十兄弟、小流氓、蝙蝠俠、黃飛鴻、小魔神、孫悟空、哪咤、豬八戒等等大量crossover,是其作品一大特色,同時期主筆漫畫家無出其右者!也正好反映小强當年如何"食腦"去利用將二次創作人物加入其作品內,以吸引及增加其作品吸引度及銷售量!
濟公兩仔爺就是在其筆下世界所形成嘅其中一個系列,小濟公激奀小傻仙、濟公兩仔爺激奀豬八戒....淨係睇書名都够得意啦
背面


下回預告:
以前大度書8開本,如漫畫周刋、2001、漫畫王等等之外,其實還出過唔少其他8開本嘅書種,下期本8開本"時代漫畫"即使我預告咗本書名,但都未必有人見過封面及內文啩