Google+ Followers

2012年8月29日 星期三

黄玉郎、漢民。小吸血鬼、鬼手

今日係農曆7月14,中國傳統鬼節,盂蘭節正日,梗係要揾返本正嘢鎮下場,整返本黃玉郎+鬼故大師漢民出黎助陣,咪够晒氣氛囉
講返黃玉郎,打書就一大堆,但鬼書就唔多見架,這本"小吸血鬼"+漢民"鬼手"兩位大師合作嘅就真係超經典!至於書本嘅內容、故事、畫功,一切都不再重要,
重要嘅係這類書嘅一種獨特懷舊情懷,以下請欣賞下兩位大帥幾十年前嘅漫畫作品.......光頭星前身?!
少女變成吸血鬼四出吸人血...

同書連載漢民"鬼手"漢民(柳依依)當年刻意營造非常少女漫畫feel
下月預告:

7月14,盂蘭節之後,本blog長達兩個月嘅鬼書專題暫告一段落,鬼書要等下個月西方鬼節哈囉喂再見了!
不經不覺本blog己出到130多篇,瀏灠人數又己超過50000人次,下月特別獻上.......
香港曾經出過嘅一些漫畫,你可能係從未見過、又或從未睇過揭過,下月主題:經典港漫、冷門登場!每一篇都咪錯過喇下期第一擊:上官小寶