Google+ Followers

2012年6月12日 星期二

赤石路代作品大全集part 1

赤石路代係邊個?相信凡睇開日漫嘅女讀者無人不識,係好耐好耐之前,TVB就播過佢套由漫畫改編嘅大熱卡通片"阿爾卑斯山玫瑰",港譯"雪嶺飄零"
佢嘅最早作品係幾時?我估計至少80年已經有佢嘅作品,我都係在80年代到開始儲佢啲作品一路直到今時今日,依家佢仲有新作品推出緊,台灣嘅"東立"同香港嘅"天下"都係赤石路代作品嘅主要中文出版者。
不難了解佢嘅作品有幾受歡迎,因為各大漫畫店除咗佢最新一套著作仲有得賣之外,其他舊作都己經絕晒版賣晒啦,如果手塚治虫有400本作品計,咁赤石路代到目前都有近150本作品了,以200頁一本日漫及女漫畫家產量來計,都算係幾誇張!
唔好以為赤石路代係女漫畫家就必定係畫愛情故事為主,我儲佢啲書除了因佢啲公仔得意之外,仲因為佢啲故事還會包含咗超現實、科幻、懸疑、詭異等元素,有說赤石路代喜歡看世界文學名著,故其作品沁入漫畫詩人嘅感覺!

魔光迷影,全套6本
姬100%,全套4本星海情緣,全套6本

赤石路代短篇精選,1期完


赤石路代短篇集,全套4本


雪嶺飄零/阿爾卑斯山玫瑰,台譯"伯爵女兒"全套8本春日情韻,全套4本


替身天使,全套8本


SAINT聖者,全套5本孤星望月,全套8本亞歷山大帝,1期完


闇夜情仇,1期完


星印情緣,全套2本紅色狂想曲,全套3本


下回預告:上官小寶比李小龍更早期嘅作品,咪走雞