Google+ Followers

2012年3月20日 星期二

馮志明。ROCKY洛奇

今期介紹這套馮志明80年代一套三本嘅"洛奇",罕有程度應該仲高過好多橫版書架,相信有齊三本嘅人會極少,原因之一係這套單行本係輯錄完整連載於"漫畫王"內嘅洛奇故事,發行量極少!兼且每一期都不定時出版,例如第一本與第二本相隔成個多月才出,另由於第一期己經係一本完嘅完整故事,根本無預告過有第二期出版,
故好多朋友就算有,都係得返第一期!不定期、不定時、沒有預告、出版發行量極少,相對就形成咗罕有程度極高!更難得係本本都保存得幾靚仔
講返套書嘅內容同質素;當時大熱流行嘅洛奇故事,加埋馮志明手畫功、最勁正還是第二集畫嘅"功夫皇"李小龍,真係超勁正我認為係當年其中一套最突出精彩嘅作品!

馮志明畫嘅功夫皇李小龍,勁正呀!