Google+ Followers

2011年10月22日 星期六

漢民(柳依依)-剝鬼皮

呢本封面應該非漢民所畫,但內面三個故事全出自柳依依,即漢民。
本書特厚有成120頁,連載咗剝鬼皮、風流恨、斷情三個故事,每個故事都有36頁。

本書特色係漢民畫咗大量唔同嘅女仔造型,可以睇到佢當時啲公仔係個段時期其實都算係幾靚,其後在不斷出作品、練習同進步下,才出現後來嘅漢民特有風格。下期:謝志榮的鬼書!