Google+ Followers

2013年1月14日 星期一

馬榮成。陸小子


馬榮成畫武俠技擊漫畫大把,但畫武俠搞笑嘅單行本橫版書就只得這一本,約80年代初出版。其實早年馬sir所出嘅橫版書並不太多,所以這本獨一無二嘅搞笑武俠書嘅價值其實應該將會更高!


即使係搞笑,馬sir一樣係畫得一絲不苟,看得出非常認真!下回預告:崔成安