Google+ Followers

2012年10月4日 星期四

上官小強的漫畫世界:超人系列

幾十年前,冇乜版權法,抄襲成風,當時好多港漫畫家,都畫過以"超人"類為題材嘅漫畫書,
當中比較出名嘅有黃玉郎、東方傭等,而在下獨愛嘅上官小强亦有畫這種題材嘅書種,佢當時更於不同時期以不同筆名去繪畫以超人為題材嘅公仔畫,從2毫書一路到5毫子再到8毫子書,不同時期都出過超人書!這本小强嘅超人之轟天大惡魔係比較少有嘅8毫子大裝書,即係接近現時市面上港漫書嘅size


陳少林係小強較少用嘅筆名之一凌霄則是小強較早期用嘅筆名之一

背面

超人之轟天大惡魔內文....這時期小強啲畫風同之後嘅"壽星仔"己經極為接近!下回預告:安彥良和