Google+ Followers

2012年1月9日 星期一

冷門鬼書大雜燴(香港漫畫雜part 8)

80年代初至90年代,出過好多鬼書,但係留存下來的,相信是少之又少,一些較多期數嘅全套鬼書漫畫,真係難度極高的收藏系列!
但原來除咗當年流行嘅熱門書之外,尚有無數一兩期至十多期嘅鬼書出版,這些書何時出版、什麼人畫?有多少期數?怎麼無聲無息地消失?可能從來無人問津、無人留意,亦相信根本無任何一個資深漫畫收藏家可以答得到!
今次搜集拼凑咗部份好冷門嘅鬼書系列(當中唔少係來自朋友嘅捐贈)擺上BLOG作為一個存檔,你又認識、曾經有印像見過其中嘅幾本嗎?

龐重輝。妖魔鬼怪


上官思思。冤魂鏡


馬仕、黄振基。猛鬼怪談


黃小鶯。五毒黑骨精


蔡義遠。聊齋夜話之兔神


曹均、陳利。猛鬼館


黃振基。靈界物語


龍魂。鬼驚魂卡文。猛鬼傳奇


卡文。鬼話集


金郎。恐怖世界猛鬼怪談
金郎。驚魂集啓示錄異像世紀


離奇集


滿天星。鬼話世界
龍魂。幻魔錄

金郎。新迷離世界
王文豹。鬼集黄仲偉、周日明。魔異集
下期:馮志明