Google+ Followers

2011年12月21日 星期三

何志文-O記重案實錄、百八龍


今期介紹兩本近期少少,O記、百八龍屬於精裝單行本,其實當年要出呢類精裝版漫畫嘅主筆,係須要足够實力先至得,皆因印刷精美但每本賣成$38,唔係每個讀緊書嘅學生仔負擔得起,加埋又係另類題材,主筆同故事少啲吸引力都分分鐘蝕大本!
但係九十年代初志文就畫過唔少呢啲一期完嘅精裝版漫畫,O記重案實錄同百八龍就係其中两本。
O記重案實錄係少數配合電影而出版嘅漫畫書,所以畫得好有電影感,亦屬於寫實漫畫,內容講述80-90年代,震惊中外珠寶械劫集團嘅真實故事。
另一本"百八龍",一望就知係源於池上遼一嘅"淚眼煞星",志文亦不違言認係"淚眼煞星"嘅港版延續篇,而當年池上遼一畫到嘅,志文亦可以畫得到。
可以模仿池上嘅畫風同公仔去出一本"淚眼煞星"嘅港版延續篇,証明志文對自己本身嘅畫功有信心、劉定堅對志文嘅信心都係好大,所以這兩本精裝本志文舊書,都係好值得收藏的!

O記重案實錄

內文:


本書還附有電影彩照:
黃秋生同葉童嘅泳裝照,少見哩!


志文以"百八龍"做筆名嘅同名書


港版"淚眼煞星"延續篇,由志文繪畫,一樣咁正架!下回:那些年......在聖誕節看過的一套漫畫